​​​​​​​​​​​​​​​HANGİ ALANLARDA (Güncel)Sayı

FEN VE​​​​ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

1

Afet ve Acil Durum Yönetimi (Meteorolojik Afetler, ​Afet ve Acil Durum Yönetiminde Koordinasyon dahil)

2

Ağ teknolojileri (5G, Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Blokzincir Teknolojisi)

3

Akıllı Enerji Sistemleri

4

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tıbbi Malzemeler de dahil)

5

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

6

Biyogüvenlik

7

Biyomedikal Teknoloji ve Ekipmanlar (Tasarım/Üretim/Tedarik)

8

Deniz Ekosistemlerinin Sürdürülebilirliği (Denizel müsilaj, Biyoçeşitlilik, Rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, Deniz kirliliği, Kıyısal alan tahribatı dahil)

9

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Deprem ve Tsunami Gözlem Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dahil)

10

Deniz ve Gemi Mühendisliği (Denizaltı tasarımı da dahil)

11

Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dahil)

12

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

13

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik)

14

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

15

İklim Değişikliği

16

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik (Bacaklı Robotlar, Biyomimik Robotlar, Biyorobotik, Biyomekanik, İnsan-Robot Beraber Çalışabilme de dahil)

17

Mikro ve Nanoteknoloji

18

Nöromühendislik

19

Optik, Elektrooptik ve Fotonik

20

Savunma Teknolojileri (Yönlendirilmiş ve Yoğun Enerji Teknolojileri, Görünmezlik Teknolojileri, Yüzey ve Kaplama Teknolojileri, Uydu Tasarımı, Patlayıcı Davranışları ve Detonasyon Teknolojisi, Çağdaş Radar Teknolojileri, Hava Platformu Tasarımı, Güdüm Teknolojileri, Elektronik Harp)

21

Siber Güvenlik/Kriptoloji

22

Sürdürülebilir Çevre (Atık, Geri Dönüşüm, Kirleticilerin Etkileri ve Önlenmesi, Çevre Teknolojileri, Çevre Politikası, Sanayide Temiz Üretim, Çevre Eğitimi ve Araştırmaları dahil)

23

Sürdürülebilir Hayvancılık

24

Sürdürülebilir Ormancılık ve Orman Afetleri

25

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)

26

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

27

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

28

Tarım ve Hayvancılıkta Dijital Teknolojiler (Tarım Teknolojisi, Tarımda Yapay Zeka, Akıllı Tarım Uygulamaları)

29

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (RF, IR ve Akustik Sensörler, İleri Düzeyde Veri/Görüntü İşleme de dahil)

30

Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri

31

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim (Büyük Veri Teknolojileri de dahil)

32

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik (Yapay Sinir Ağları da dahil)

33

Yazılım ve Sistem Mühendisliği

34

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi

35

Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi dahil)​

​​


Sayı

SOSYA​L BİLİMLER

1

Afrika Çalışmaları

2

Antropoloji

3

Askeri Tarih

4

Bilgi ve Belge Yönetimi

5

Bilim Sosyolojisi

6

Bilim Tarihi

7

Bilişim Hukuku

8

Dijital Platformlar ve Sosyal Medya (Sosyal Medya Yönetimi dahil)

9

Ermeni Çalışmaları

10

Felsefe Tarihi

11

Gelişme Ekonomisi

12

Göç ve Göçmen Çalışmaları (Göç Hukuku, Gök Psikolojisi, Göçmen Diplomasisi)

13

Hukuk Tarihi

14

İbrani Dili ve Kültürü

15

İktisat Tarihi

16

İnsan Hakları Hukuku

17

İşaret Dili

18

Kadın ve Aile Çalışmaları

19

Kamu Maliyesi

20

Kırsal Kalkınma

21

Nümizmatik

22

Okul Öncesi Eğitim

23

Özel Eğitim

24

Psikoloji (Aile Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Bireysel ve Toplumsal Psikoloji Dahil)

25

Sağlık Ekonomisi

26

Sistematik Felsefe ve Mantık

27

Siyaset Felsefesi

28

Siyaset Psikolojisi

29

Somut Olmayan Kültürel Miras

30

Sosyometri

31

Soykırım Çalışmaları

32

Süryani Dili ve Kültürü

33

Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım

34

Teknoloji Tarihi

35

Ticaret ve Finans Sektörlerinde Dijital Dönüşüm

36

Uluslararası Çatışma Çözümleri/Müzakere ve Arabuluculuk

37

Uluslararası Güvenlik ve Terör (Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Terörle Mücadele de dahil)

38

Uzaktan Çalışma Yöntemleri, İstihdam ve İş Modelleri

39

Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri dahil)​

​​

​​

Sayı

SAĞLIK

1

Aşı Çalışmaları​

2

Çocuk Gelişimi ve Beslenme

3

Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler

4

Enfeksiyon Hastalıklarının İmmunolojisi​

5

Ergoterapi

6

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

7

Halk Sağlığı (Klinik epidemiyoloji, Bioistatistik, Sağlık politikaları ve idaresi, Göçmen Sağlığı da dahil)

8

Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç

9

Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Yoğun Bakım Hemşireliği)

10

İmmüno Farmakoloji

11

İnsan Beyni ve Nörobilim

12

Klinik Eczacılık

13

Kök Hücre Çalışmaları

14

Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, diyabet ve ateroskleroz)

15

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları)

16

Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

17

Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları

18

Moleküler Pataloloji ve Laboratuvar Tıbbı

19

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

20

Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler

21

Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Gıda Katkı Maddeleri

22

Tıp Etiği

23

Tıp Tarihi

24

Toksikoloji

25

Translasyonel Tıp

26

Yaşlı Sağlığı (Tıbbi Geriatri)
Bir önceki çağrı dönemine ait alt alanları görmek için tıklay​ınız.