​​​HANGİ ALANLARDA (Güncel)

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

1

Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)

2

Akıllı Enerji Sistemle​ri​​

3

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri de dahil)

4

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

5

Biyoenformatik- Biyoistatistik

6

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

7

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

8

Blokzincir Teknolojisi

9

Deniz ve Gemi Mühendisliği (Denizaltı tasarımı da dahil)

10

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

11

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)

12

Enerji Depolama

13

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

14

Güç Elektroniği

15

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

16

Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği

17

İklim Değişikliği

18

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik (Bacaklı Robotlar, Biyomimik Robotlar, Biyorobotik, Biyomekanik, İnsan-Robot Beraber Çalışabilme de dahil)

19

İleri ve Akıllı İmalat

20

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)

21

Kauntum Programlama

22

Mikro ve Nanoteknoloji

23

Mimarlık

24

Motor Teknolojileri

25

Nöromühendislik

26

Nükleer Enerji

27

Nükleer Fizik

28

Optik, Elektrooptik ve Fotonik

29

Savunma Teknolojileri (Yönlendirilmiş ve Yoğun Enerji Teknolojileri, Görünmezlik Teknolojileri, Yüzey ve Kaplama Teknolojileri, Uydu Tasarımı, Patlayıcı Davranışları ve Detonasyon Teknolojisi, Çağdaş Radar Teknolojileri, Hava Platformu Tasarımı, Güdüm Teknolojileri)

30

Siber Güvenlik/Kriptoloji

31

Sistem Mühendisliği

32

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

33

Sürdürülebilir Ormancılık

34

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)

35

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

36

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

37

Şehir ve Bölge Planlama

38

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (RF, IR ve Akustik Sensörler, İleri Düzeyde Veri/Görüntü İşleme de dahil)

39

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim (Büyük Veri Teknolojileri de dahil)

40

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

41

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Yapay Sinir Ağları da dahil)

42

Yazılım Mühendisliği

43

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi

44

Zootekni ve Hayvan Besleme

​​


SOSYAL BİLİMLER

1

Anayasa Hukuku

2

Antropoloji

3

Arap Dili ve Edebiyatı /Arap Dili ve Belagati

4

Bilgi ve Belge Yönetimi

5

Bilim Tarihi

6

Bilişim Hukuku

7

Deniz Hukuku

8

Doğu Akdeniz Çalışmaları

9

Eğitimde Dijitalleşme

10

Ermenice

11

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

12

İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema)

13

İşaret Dili

14

Kamu Diplomasisi

15

Kamu Maliyesi

16

Kırsal Kalkınma

17

Müzecilik

18

Okul Öncesi Eğitim

19

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

20

Özel Eğitim

21

Psikoloji

22

Sağlık Ekonomisi

23

Siyaset Psikolojisi

24

Siyasi Coğrafya

25

Somut Olmayan Kültürel Miras

26

Soykırım Çalışmaları

27

Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım

28

Uluslararası Çatışma Çözümleri/Müzakere ve Arabuluculuk

29

Uluslararası Güvenlik ve Terör (Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Terörle Mücadele de dahil)


SA​ĞLIK

1

Aşı

2

Çocuk Gelişimi ve Beslenme

3

Dil ve Konuşma Terapisi

4

Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler

5

Epidemiyoloji

6

Ergoterapi

7

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

8

Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç

9

Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları)

10

İmmunoloji

11

İnsan Beyni ve Nörobilim

12

Klinik Eczacılık

13

Kök Hücre Çalışmaları

14

Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, diyabet ve ateroskleroz)

15

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları)

16

Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

17

Moleküler Onkoloji

18

Moleküler Pataloloji ve Laboratuvar Tıbbı

19

Nüfus Hareketliliği ve Göçmen Sağlığı

20

Odyoloji

21

Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler

22

Rejeneratif Tıp

23

Sağlıklı Beslenme ve Gıda Katkı Maddeleri

24

Tamamlayıcı Tıp

25

Toksikoloji

26

Translasyonel Tıp

27

Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı