​​​​​​​​​​​​HANGİ ALANLARDA (Güncel)​​
​​​

Sayı

FEN VE MÜ​​HENDİSLİK BİLİMLERİ

1

Afet ve Acil Durum Yönetimi (Meteorolojik Afetler, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Koordinasyon dahil)

2

Ağ teknolojileri (5G, Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Blokzincir Teknolojisi)

3

Akıllı Enerji Sistemleri

4

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tıbbi Malzemeler de dahil)

5

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

6

Biyoenformatik- Biyoistatistik

7

Biyogüvenlik

8

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

9

Biyomedikal Teknoloji ve Ekipmanlar (Tasarım/Üretim/Tedarik)

10

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Deprem ve Tsunami Gözlem Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dahil)

11

Deniz ve Gemi Mühendisliği (Denizaltı tasarımı da dahil)

12

Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dahil)

13

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

14

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik)

15

Enerji Depolama

16

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

17

Gıda Üretim ve Tüketim Zincirleri

18

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

19

Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği

20

İklim Değişikliği

21

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik (Bacaklı Robotlar, Biyomimik Robotlar, Biyorobotik, Biyomekanik, İnsan-Robot Beraber Çalışabilme de dahil)

22

İleri ve Akıllı İmalat

23

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi; Su, Ses ve Isı İzalosyonu dahil)

24

Mikro ve Nanoteknoloji

25

Mimarlık

26

Nöromühendislik

27

Nükleer Enerji

28

Optik, Elektrooptik ve Fotonik

29

Savunma Teknolojileri (Yönlendirilmiş ve Yoğun Enerji Teknolojileri, Görünmezlik Teknolojileri, Yüzey ve Kaplama Teknolojileri, Uydu Tasarımı, Patlayıcı Davranışları ve Detonasyon Teknolojisi, Çağdaş Radar Teknolojileri, Hava Platformu Tasarımı, Güdüm Teknolojileri)

30

Siber Güvenlik/Kriptoloji

31

Sistem Mühendisliği

32

Sürdürülebilir Hayvancılık

33

Sürdürülebilir Ormancılık ve Orman Afetleri

34

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)

35

Sürdürülebilir Su Ürünleri

36

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

37

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

38

Şehir ve Bölge Planlama

39

Tarım ve Hayvancılıkta Dijital Teknolojiler (Tarım Teknolojisi, Tarımda Yapay Zeka, Akıllı Tarım Uygulamaları)

40

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (RF, IR ve Akustik Sensörler, İleri Düzeyde Veri/Görüntü İşleme de dahil)

41

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim (Büyük Veri Teknolojileri de dahil)

42

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

43

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Yapay Sinir Ağları da dahil)

44

Yazılım Mühendisliği

45

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi

46

Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Deniz ve Kara Sismik Ölçüm Teknolojileri dahil)
Sayı

SOSYAL BİLİ​​MLER

1

Antropoloji

2

Bilgi ve Belge Yönetimi

3

Bilim Tarihi

4

Bilişim Hukuku

5

Deniz Hukuku

6

Dijital Platformlar ve Sosyal Medya (Sosyal Medya Yönetimi dahil)

7

Doğu Akdeniz Çalışmaları

8

Ermeni Çalışmaları

9

İbrani Dili ve Kültürü

10

İnsan Hakları Hukuku

11

İşaret Dili

12

Kamu Diplomasisi

13

Kamu Maliyesi

14

Kırsal Kalkınma

15

Müzecilik

16

Okul Öncesi Eğitim

17

Özel Eğitim

18

Psikoloji (Aile Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Bireysel ve Toplumsal Psikoloji Dahil)

19

Sağlık Ekonomisi

20

Siyaset Psikolojisi

21

Siyasi Coğrafya

22

Somut Olmayan Kültürel Miras

23

Soykırım Çalışmaları

24

Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım

25

Terkedilmiş ve Sahipsiz Taşınmazlar Hukuku

26

Ticaret ve Finans Sektörlerinde Dijital Dönüşüm

27

Uluslararası Çatışma Çözümleri/Müzakere ve Arabuluculuk

28

Uluslararası Güvenlik ve Terör (Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Terörle Mücadele de dahil)

29

Uzaktan Çalışma Yöntemleri, İstihdam ve İş Modelleri

30

Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri dahil)
Sayı

SAĞLIK

1

Aşı Çalışmaları​

2

Çocuk Gelişimi ve Beslenme

3

Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler

4

Enfeksiyon Hastalıklarının İmmunolojisi​

5

Ergoterapi

6

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

7

Halk Sağlığı (Klinik epidemiyoloji, Bioistatistik, Sağlık politikaları ve idaresi, Göçmen Sağlığı da dahil)

8

Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç

9

Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Yoğun Bakım Hemşireliği)

10

İmmüno Farmakoloji

11

İnsan Beyni ve Nörobilim

12

Klinik Eczacılık

13

Kök Hücre Çalışmaları

14

Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, diyabet ve ateroskleroz)

15

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları)

16

Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

17

Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları

18

Moleküler Pataloji ve Laboratuvar Tıbbı

19

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

20

Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler

21

Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Gıda Katkı Maddeleri

22

Toksikoloji

23

Translasyonel Tıp

24

Yaşlı Sağlığı (Tıbbi Geriatri)

​​

​​

Bir önceki çağrı döneminde ilan edilmiş olan alt alanları görmek için tıklayınız.