BAŞKANIN MESAJI

 
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
YÖK Başkanı

Dünya, üniversitelerden, ürettikleri bilginin kullanımında etkin rol oynamasını bekliyor. Artık üniversiteler sadece kitlesel eğitim ile yetinmiyorlar, ürettikleri ve öğrettikleri bilginin kullanımının ekonomik, sosyal alanlarda değer bulmasını takip ediyorlar ve hedef olarak görüyorlar. YÖK olarak bu maksatla üniversitelerimizdeki enstitülerin, araştırma merkezlerinin girişimci doğalarını, disiplinler üstü ve disiplinler arası çalışmalarını desteklemeye kararlıyız. Bu bağlamdan olmak üzere doktora programlarının gelişmesine ve bu programlara, mezun olan en parlak öğrencilerin katılabilmesine her zamankinden daha fazla emek harcayacağız.

Bu düşünceyle "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesini başlatıyoruz. Bu öğrencileri 100/2000 YÖK Doktora Bursu ile mali olarak destekleyeceğiz. Yani ülkemizin ihtiyacı olan 100 alanda, 2000 öğrenci YÖK bursu ile, Türkiye'nin güçlü üniversitelerinde doktora yapacak. Yüksek Öğretim Kurulu olarak bizler de öğrencilerin çalışmalarında gösterdiği başarıyı ve akademik performanslarını dikkate alarak, eğitimleri boyunca, özellikle araştırma kavramına yönelik olarak, kendilerine özgün olanaklar sunmaya çalışacağız.

Bu projenin önemli bir ayağı, YÖK'ün bu doktora programlarının eğitim ve araştırmalarını, ulusal ve uluslararası yaptıkları araştırma ve yayınlarını kalite süreci açısından takip kararı almış olmasıdır.

100/2000 doktora programını bir mükemmeliyet ve prestij programı olarak görüyorum.

Seçilen 100 doktora alanı, 2013'ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan "Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma-Smart Specialisation" çalışmaları ve onlarca bilim insanının fikri alınarak kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi bu kavramın esas gayesi, 21. yüzyılda öne çıkan yüksek teknoloji, inovasyon ve gerekli insani ve sosyal değerlerin çalışmalarını ve araştırmalarını üretmek ve ülkeye bu alanda bilim insanı kazandırmaktır. Bunu yaparken de kamu finansmanını doğru ve verimli harcamak ile yükseköğretim çalışma alanlarında dublikasyonu önlemek de üzerinde durulan diğer iki noktadır.

Projeyi başarılı olması dileği ile yükseköğretim camiasına sunuyoruz.

Saygılarımla…