​​​​

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursulusu Öğrencilerin Burs Ödemeleri

 "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar"ın 7nci maddesinin 3üncü ve 4üncü fıkraları ile 10 ncu maddesi uyarınca;

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlayan doktora öğrencilerine ödenmek üzere Mart 2018- Ağustos 2018 (6 aylık) dönemi kapsayan burs tutarı toplamı hesaplanarak ilgili yükseköğretim kurumlarının hesaplarına aktarılmıştır.

 


​​