​​​​

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Burs Aktarımı (12.03.2019)

2019 yılı Mart ayı itibariyle ilk 4 çağrı döneminde burslandırılmış olan mevcut 100/2000 YÖK Doktora Burslusu öğrencilere ödenecek burs miktarı;

- Her hangi bir iş yerinde çalışmayan öğrenciler için aylık 2.250 TL

- Her hangi bir işte çalışan (Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar hariç) öğrenciler için aylık 550 TL.

olarak ilgili Üniversite hesaplarına 08.03.2019 tarihi itibarıyla aktarılmıştır.​​